Kolik cizích řečí se má dítě učit? Výsledky ankety jsou překvapující.

25.06.2013 18:44

Anketa, kterou jsme na webu www.babyanglictina.cz dnes ukončili, nám ukazuje překvapující výsledky. Navzdory názorů odborníků si většina dotázaných myslí, že dítě by se nemělo učit cizí jazyk, dokud samo ještě nemluví česky.

Obecně lze říci, že psychologové i pedagogové se shodují na tom, že dítě je schopno naučit se v ranném dětství jakýkoliv počet jazyků, které slyší v dostatečné míře a dostatečně často. Zvláště v ranném věku (asi do 6ti let) je důležité děti seznamovat v dostatečné míře s cizím jazykem. Jak se zdá, čeští rodiče si to ale nemyslí. Podle většiny dotázaných (48 %) by se měli děti naučit nejdříve jejich mateřský jazyk a až poté se učit druhý jazyk.

Velká část dotázaných (42 %) ale také uvedla, že dítě se může naučit dva, tři i více cizích jazyků zároveň, pokud k tomu má podmínky. Jen deset procent dotázaných si však myslí, že jeden cizí jazyk pro dítě úplně stačí.

Vzhledem k tomu, že většina návštěvníků webu www.babyanglictina.cz, kteří se zůčastnili ankety, jsou právě rodiče, kteří mají zájem vzdělávat své děti, nebo lektoři angličtiny, kteří mají s učením dětí přímou zkušenost, jsou výsledky zarážející. Z toho lze usuzovat, že stále velká část rodičů bude uvažovat o výuce angličtiny u svých potomků až teprve s nástupem do první třídy.

—————

Zpět