Pro rodiče

Tipy pro rodiče jak nejlépe pomoci dítěti s výukou cizího jazyka.

1. Seznamujte své dítě s druhým jazykem již od narození. Vaše dítě druhý jazyk vnímá a učí se jeho melodii. Čím dříve začnete, tím lépe si druhý jazyk osvojí. Pro toto období je vhodné říkat dítěti anglické říkanky, pouštět pravidelně anglické písničky. DVD Lippy and Messy nebo Peppa Pig jsou rovněž velice vhodné, i když je dítě ještě aktivně nesleduje.

2. Systematičnost je klíčem k úspěchu. Mnoho rodičů může podceňovat pravidelnost výuky a její systém, ale právě to je velice důležitým krokem k efektivní výuce. Stanovte dítěti předem čas, nebo příležitost při které bude poslouchat výukové CD nebo sledovat DVD. Pouštějte dětem CD s anglickými písničkami nebo pohádkami pravidelně třeba při jídle nebo v autě. Před spaním po obědě nebo večer pouštějte dítěti místo večerníčku výukové DVD, nebo pohádky v angličtině. Najděte si pro výuku ve svém denním režimu pravidelné místo.

3. Když dítě sleduje anglické DVD, mluvte s ním pouze anglicky. Oddělte čas, kdy dítě slyší angličtinu od času, kdy se mluví česky. Stejně jako v bilingvních rodinách, kde např. matka mluví na dítě pouze česky a otec pouze anglicky. Nepřekládejte mu angličtinu do češtiny. Dítě pochopí z kontextu a obrázků o čem se mluví a to je správný způsob výuky, který simuluje výuku mateřského jazyka.

4. Kombinujte různé výukové aktivity. Je velice vhodné spojit docházení na lekce angličtiny s pravidelným denním poslechem angličtiny a rovněž denním sledováním výukového DVD. Pokud k tomu přidáte denně hry v angličtině jako třeba pexeso, používání anglických pracovních sešitů, nebo on-line hry, uděláte pro své dítě a jeho výuku maximum.

5. Do výuky dítě nikdy nenuťte! Výuka angličtiny nebo jakéhokoliv jiného cizího jazyka musí být pro dítě zábava. Hledejte způsoby jak dítě zaujmout.

6. Chválit, chválit, chválit. Nezlobte se, když dítě špatně odpoví nebo neodpoví vůbec -  místo toho jej opravte, nebo mu poraďte správnou odpověď. Pokud dítě odpoví správně chvalte ho. Pochvalte ho i za snahu.